PREDSJEDNIŠTVO DRUŠTVA :

 

- Predsjednik Društva : Vladimir OČIĆ, dipl.ing.el.

- Dopredsjednik Društva : Ljiljana PERŠINEC

- Tajnik: Vlado Grkčević

 

Predsjednici Sekcija :

- za kulturu  : Ivan KURTOIĆ

- za sakupljanje povijesne građe : Nikola HORVATEK

- za šport : Miroslav POSEDI

- za ekologiju : Željko MISER

- za promicanje obiteljskih vrijednosti : Vesna BREZIĆ

- vinara Kustošije :  Mijo PERŠINEC 

 

NADZORNI ODBOR :

Predsjednik : Marcel KESER

član : Marijan LUKIĆ

Član : Vlasta HORVATEK 

 

SUD ČASTI:

Predsjednik : Miroslav BAJLO

član : Dragan BUDIMIR

član : Mirko CIGULA 

 

Članovi gore navednih funkcija u Društvu biraju se na SKUPŠTINI DRUŠTVA.

 

BLAGAJNICA DRUŠTVA :  Katica MISER 

 

Blagajnika Društva bira i imenuje PREDSJEDNIŠTVO DRUŠTVA