Rušenje zapadnog dimnjaka Ciglane

21.02.2021 god. Kustošija je promijenila izgled. Za uvijek su nestali dimjnaci Ciglane koji su bili karakteristični za Kustošiju.

Ostali su na fotografijama, u sjećanju i našem grbu Društva Kustošijanaca.

Točno u podne.
21.02.2021.
Izvođačima svaka čast!

Postojala je zabrinutost prije rušenja dimnjaka zbog njihove visine i težine.

Dimnjaci su prijetili da se sami sruše. Bili su oštećeni od potresa, posebno zapadni koji je osim oštećenja od potresa bio niz godina nagnut prema jugu.

Zahvaljujući znanju i profesionalnosti ljudi kojima je ta operacija povjerena, rušenje je prošlo savršeno precizno i bez ikakve greške. Prašine smo se brzo riješili.