RESTAURATORSKI LABORATORIJ

Poštovani susjedi i prijatelji, a prije svega dragi Kustošijanci!

Kako ove godine ulazimo u dvadesetpetu godinu uspješnog  rada u području zaštite kulturne baštine, prigoda je da vas ukratko upoznamo s radom našeg laboratorija, te podijelimo zadovoljstvo postignutim rezultatima. Rijetki od vas znaju da se naš obiteljski posao odvija u dvorišnom objektu u Kustošijanskoj ulici, gdje smo namjenski opremili konzervatorsko-restauratorski laboratorij u skladu sa standardima struke

Vjerujemo da ćete sa zadovoljstvom razgledati priložene fotografije koje samo djelomično prikazuju naš radni prostor kao i nekoliko oglednih primjeraka povijesnih i umjetničkih djela pisane baštine Republike Hrvatske, koje smo restaurirali proteklih godina.

Jedan smo od rijetkih privatnih laboratorija u djelatnosti zaštite pokretnih kulturnih dobara, a licencirani smo za provođenje složenih programa zaštite na pokretnim kulturnim dobrima iz područja knjižnične, arhivske i muzejske građe.

U proteklom smo razdoblju preventivno zaštitili desetke knjižničnih fondova, a konzervatorsko-restauratorskim postupcima sačuvali smo od propadanja i vratili izvorni izgled stotinama nacrta, crteža, planova, plakata, grafika,  akvarela i tisućama  rukopisnih i tiskanih knjiga, časopisa, starih hrvatskih novina i  ostalih publikacija. Fotografije koje slijede prikazuju građu prije i poslije restauracije.

Suradnja s institucijama koje brižno čuvaju hrvatska kulturna dobra nama čini čast i zadovoljstvo,  pri čemu smo mnoštu građe značajno  produljili  trajnost poštivajući važeće standarde konzervatorske struke.

mr. sc. Irena Medić, 

konzervator-restaurator savjetnik