Biškup pri teškem delu

Martinjske veselice 2018 i 2019

 Z  večeri, počela je  Martinjska veselica.
Vu kletici maloj smo se zestali, okoli bogatoga stola natiskali.
Veseli, razvuzlanog jezika Presvetlog Biškupa smo čakali
Kak bi po starinski napuhanca Mošteka pokrstili.
 
Malo je kesnil, niš zato. Bil je dobre vole, lepo je pozdravil:
„Falen Jezuš i Marija, daj Vam Bog zdravlja, veselja i mira,
Denes moramo pravega posla zbaviti, brblivca Mošteka pokrstiti,
Z mladim vinčekom nazdraviti…“ Čkomeli smo, pažlivo poslušali.

Biškup je oštro po sim štatutima o vinčeku najlepše govoril.
Ni pozabil ni jene reči, onda je fejst zakričal:
Zapamtite, nek vas domača kaplica celo leto krepi i leči!“
S punom kupicom smo nazdravili.
Muzikaši su veselo zaigrali pime, pime dečki!

Onda je na stol došel pajcek pečeni fini, slani, hruskavi, rumeni.
S pogačom smo ga hlapljivo jeli z mladim vinčekom zalejali
Z domačom popefkom serce zagrejali:
„Dobro nam došel Sveti Martin denes bu saki kupicu spil.
Z pečenkom slanom vino je slajše na leto pak dojdi vu kletice naše.“
 
Dugo se je vu noć pilo, jelo Biškup je pri stolu zadremal debelo.
Vu zorju se trgnul: „Pak sem zaglavil na juternu mešu skor sem pozabil!“
I počel je gristi još pospano pajcekof repek i vuho slano.
Reš pečeni kak na soncu, mam su skončali vu biškupovom želucu.
Tak je prešla martinjska noč bogata, vesela, jako lepa.
 
Još bu se dugo pripovedalo, kak je Biškup zadremal
i pojel pajceka od glave do repa.
 
Božica Drakulić