TIJELA DRUŠTVA

PREDSJEDNIŠTVO DRUŠTVA :

– Predsjednik Društva : Vladimir OČIĆ, dipl.ing.el.
– Dopredsjednik Društva : Ljiljana PERŠINEC

 

Predsjednici Sekcija :

– za kulturu  : Ivan KURTOIĆ
– za sakupljanje povijesne građe : Nikola HORVATEK
– za šport : Miroslav POSEDI
– za ekologiju : Željko MISER
– za promicanje obiteljskih vrijednosti : Vesna BREZIĆ
– vinara Kustošije :  Mijo PERŠINEC
NADZORNI ODBOR :
Predsjednik : Marcel KESER
član : Marijan LUKIĆ
Član : Vlasta HORVATEK
SUD ČASTI:
Predsjednik : Miroslav BAJLO
član : Dragan BUDIMIR
član : Mirko CIGULA
Članovi gore navednih funkcija u Društvu biraju se na SKUPŠTINI DRUŠTVA koja je najviše tijelo upravljanja. ( članak 21. Statuta udruge ) Skupštinu sačinjavaju svi članovi udruge.
TAJNIK DRUŠTVA :  Vlado GRKČEVIĆ
Tajnika Društva bira i imenuje SKUPŠTINA DRUŠTVA koja je najviše tijelo upravljanja. ( članak 21. Statuta udruge ) Skupštinu sačinjavaju svi članovi udruge.
BLAGAJNICA DRUŠTVA :  Katica MISER
Blagajnika Društva bira i imenuje PREDSJEDNIŠTVO DRUŠTVA (članak 37. Statuta udruge). Statut Društva Kustošijanaca izglasan 20.09.1997.godine i dvije izmjene Statuta na skupštinama 11.06.2005.  i 15.10.2010. godine.

e-mail: drustvo.kustosijanaca@gmail.com