IZLOŽBA NADE RADOVIĆ-DUGANDŽIĆ

Nada Radović-Dugandžić diplomirala je 1963. likovnu kulturu na Pedagoškoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu u klasi prof. Mladena Veže i Gašpara Bolkovića, Usavršavala se u radionici istaknutog njemačkog slikara prof. Ericha Dittmanna u Frankfurtu, te na brojnim studijskim putovanjima u inozemstvu.

Slikarstvom se bavi od završetka studija. Uz dugogodišnji pedagoški rad slika i eksperimentira s mnogim slikarskim tehnikama i likovnim izrazima. Dominantnu ulogu u njezinu slikarstvu imaju boje i tonaliteti, uz pomoć kojih već desetljećima uspješno gradi svoj osobni prepoznatljiv stilski izričaj. lzlagala je na brojnim skupnim, te na dosad ukupno 15 samostalnih izložbi u zemlji i inozemstvu. Sudjelovala je i u radu niza likovnih kolonija. Njezina se djela nalaze u privatnim i javnim kolekcijama i galerijama u Hrvatskoj, ltaliji, Njemačkoj, Japanu, SAD itd. često je radove darovala u aukcijske i humanitarne svrhe (Dječje selo Lekenik, Bolnica Sv. Duh, Galerija Lipik, Bologna, Krašić Paunovac Zagreb, Dom umirovljenika Maksimir i dr.).

O slikarstvu Nade Radović-Dugandžić pisali su mnogi istaknuti likovni kritičari, među ostalim, Elena Cvetkova, Franjo Mrzljak, Radovan Vuković, Juraj Baldani, lvanka Reberski i Mirjana Šigir.

Živi i radi u Zagrebu, Horvaćanska 162, mobitel: 091 538 60 90