IZBORNA SKUPŠTINA 16.03.2018

Skupština DRUŠTVA KUSTOŠIJANACA održana je 16.03.2018  u Zagrebu, Ilica 259  s početkom u 18 sati.

Za zapisničara je jednoglasno izabran Davor Medić , a za ovjerovitelje zapisnika izabrani su Nikola Horvatek i Ivan Kurtoić.

Predložen je i jednoglasno usvojen slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje novog Statuta
 2. Izbor članova tijela upravljanja
 3. Donošenje odluke o davanju ovlaštenja za zastupanje
 4. Imenovanje likvidatora
 5. Izvještaj o radu u prošloj godini
 6. Plan rada za ovu godinu
 7. Financijski izvještaj za 2017
 8. Izvještaj nadzornog odbora
 9. Izvještaj Suda Časti
 10. Razno

Ad 1. Nakon čitanja i kraće rasprave jednoglasno je usvojen Statut Društva Kustošijanaca.

Ad 2. Za predsjednika jednoglasno je izabran  dipl. ing. el. Vladimir Očić za dopredsjednika jednoglasno je izabrana Ljiljana Peršinec a za tajnika jednoglasno je izabran Vlado Grkčević.

Sekcije i Predsjednici sekcija jednoglasno izabrani:

 • Kultura                                         Ivan Kurtoić
 • Sakupljanje povijesne građe    Nikola Horvatek
 • Šport                                       Miroslav Posedi
 • Ekologiju                                     Željko Miser
 • Promicanje obiteljskih vrijednost Vesna Brezić
 • Vinara                                        Mijo Peršinec

Gore navedenih devet osoba čine Predsjedništvo.

Nadzorni odbor, izabrani su.Marcel Keser,   Marijan Lukić,   Vlasta Horvatek

Sud časti, izabrani su: Miroslav Bajlo,  Dragan Budimir, Mirko Cigula

Blagajnica: Katarina Miser

Ad 3. Jednoglasno je donijeta odluka o davanju ovlaštenja za zastupanje: dipl. ing. el. Vladimiru Očiću predsjedniku,Ljiljani Peršinec dopredsjeniku i Vladimiru Grkčeviću tajniku.

Ad.4. Jednoglasno je za likvidatora Udruge imenovan dipl.ing.el. Vladimir Očić .

Ad. 5. /6, /7, /8, 9.Pročitani i usvojeni svi izvještaji.

Ad.10. Organizirana je mala zakuska

Vladimir Očić