Obnova Osnovne škole Kustošija

Snimljeno 23.01.2005Škola prije uređenja fasade

Osnovna škola Kustošija
Osnovna škola Kustošija

Nakon niza godina čekanja i u Kustošiji je odlukom Gradskog poglavarstava 2005. Osnovna škola Kustošija ponovo zasjala u svom punom sjaju.

Zahvalni Kustošijanci.

e-mail: drustvo.kustosijanaca@gmail.com